415 – IOB Evaluatie Nieuwsbrief – Stoppen, en dan? – Een evaluatie van de gevolgen van de beëindiging van ontwikkelingssamenwerking

De bijbehorende nieuwsbrief (bij de evaluatie van de gevolgen van de beëindiging van Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in een aantal partnerlanden).