Evaluatie van het MDG3-fonds – Investing in Equality

Het MDG3-fonds is opgezet naar aanleiding van de Schoklandovereenkomsten uit 2007. Het bevatte 77 miljoen euro voor concrete verbetering in de rechten en kansen voor vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden in Afrika, Latijns Amerika en Azië. De IOB evalueerde de resultaten van de 45 projecten die tussen 2008 en 2011 zijn uitgevoerd onder de vlag van het MDG3-fonds.