Evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan transitie in de Arabische regio – The only constant is change

Het ministerie van Buitenlandse Zaken steunde de Arabische regio in haar democratisering en economische groei. Ook werd de regio gesteund in de ontwikkeling van wetgeving en mensenrechten. Het ministerie hielp sleutelpartijen als vrouwen, jongeren, journalisten en vakbonden. De evaluatie van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) toont aan dat steun aan Arabische landen na de opstanden daar niet makkelijk blijkt. Dit komt vooral door de instabiliteit in deze landen.