Impactevaluatie van activiteiten gesteund door het Promoting Renewable Energy programma – Access to Energy in Rwanda

Het promoten van hernieuwbare energie in Rwanda was onderdeel van een breder programma om hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden te stimuleren. Dit programma dateert uit 2008. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) evalueerde de impact van het programma in Rwanda. De ingrepen blijken relevant en effectief. Het effect van het programma op de inkomens van huishoudens in het land is echter beperkt.