Evaluatie naar directe financiering van lokale ngo's door Nederlandse ambassades – Useful Patchwork

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB)  evalueerde de directe financiering van lokale non-gouvernementele organisaties (ngo's) door Nederlandse ambassades tussen 2006 en 2012. Casestudies vonden plaats in Benin, Ethiopië, Mozambique en Sudan. Het blijkt dat directe financiering zowel door de ambassades als de lokale ngo's zeer gewaardeerd wordt. Beide hebben er voordeel van (391).