381 – IOB Evaluation – Balancing ideals with practice: Policy evaluation of Dutch involvement in sexual and reproductive health and rights (2007-2012)

IOB-evaluatie naar de Nederlandse betrokkenheid bij seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR)  in de periode 2007-2012. Door de Nederlandse bemoeienis is de kennis over SRHR groter geworden, is er beter toegang tot middelen en medicijnen en is de prenatale en postnatale gezondheidszorg verbeterd. Minder duidelijk is hoe sterk ons land bijdraagt aan het gebruik van voorbehoedsmiddelen.