Deelstudie – Bijdragen Nederlandse bedrijven aan duurzame ontwikkeling

De overheid wil Nederlandse bedrijven aanzetten tot bijdragen aan duurzame ontwikkeling in lage- en middeninkomenslanden. Om dat te bereiken, hanteert de overheid verschillende instrumenten, door IOB ‘PIO-instrumenten’ genoemd. 'PIO' staat voor ‘partners in ontwikkeling’.
Deze deelstudie analyseert de effectiviteit van deze instrumenten vanuit het perspectief van Nederlandse bedrijven.

Deze deelstudie is opgesteld door Impact Centre Erasmus (ICE) in opdracht van, en in nauwe samenwerking met, IOB. De opvattingen, bevindingen en conclusies zoals verwoord in deze deelstudie vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs.