SEO Eindrapport – Strengthening Tax Systems

Dit rapport bevat de overkoepelende uitkomsten van het onderliggende onderzoek uitgevoerd door  SEO in opdracht van IOB.
Het vat het volgende samen: literatuuronderzoek naar het verlies in belastinginkomsten in ontwikkelingslanden door belastingontwijking, landen-casestudies in Kenia, Ghana, en Oeganda, en de uitkomsten van interviews, desk-onderzoek en literatuur over het Nederlandse beleid en activiteiten om belastingsystemen in ontwikkelingslanden te versterken.