Literatuuronderzoek SEO – Schatting van het verlies aan belastinginkomsten in ontwikkelingslanden

Dit literatuuronderzoek, uitgevoerd door SEO, beoordeelde bestaande onderzoeken om een schatting te kunnen maken van de orde van grootte van verlies aan belastinginkomsten in ontwikkelingslanden als gevolg van belastingontwijking door multinationale ondernemingen. Er is geprobeerd onderscheid te maken tussen de verschillende kanalen van belastingontwijking en de rol van het Nederlandse fiscale systeem hierin.