Literatuuronderzoek – Prioriteiten van ontwikkelingslanden in het BEPS-project

Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd door consultant Craig West in opdracht van IOB, om meer inzicht te krijgen in de prioriteiten en belangen van ontwikkelingslanden op het gebied van internationaal belastingbeleid. Het onderzoek kijkt naar de relevantie de BEPS-aanbevelingen vanuit het oogpunt van de ontwikkelingslanden en regionale organisaties. Dit is gedaan door middel van een analyse van academische literatuur.