Landenstudies SEO - Strengthening tax systems

De landen-casestudies, uitgevoerd door SEO, bieden meer inzicht in de positie en standpunten van de overheid en andere belanghebbenden in deze landen ten opzichte van internationale standaarden op het gebied van belastingheffing en bilaterale belastingverdragen met Nederland.

Ieder van deze rapporten behandelt vier tot vijf specifieke belastingonderwerpen, waarbij het beleid omtrent belastingverdragen bij ieder land werd geanalyseerd. Het tweede specifieke onderwerp was de positie van het land ten opzichte van het BEPS-project van de OESO en de implementatie hiervan. De andere onderwerpen focusten op bilaterale capaciteitsopbouw gefinancierd door Nederland.