Verklaring onafhankelijke deskundige – Beleidsdoorlichting Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Verklaring van de onafhankelijke deskundige over de beleidsdoorlichting 'Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden'.