430 – Beleidsreactie op IOB-aanbevelingen deelterreinen consulaire dienstverlening

In Annex I van de Staat van het Consulaire 2019 staat een reactie op de IOB-aanbevelingen voor diverse deelterreinen van consulaire dienstverlening zoals die zijn opgenomen in de evaluatie consulaire dienstverlening 2011-2018.