Beleidsdoorlichting Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden – Diversiteit en samenhang

In deze beleidsdoorlichting heeft IOB op basis van onderliggende onderzoeken het veelzijdige werkterrein van artikel 4 van de BZ-begroting onder de loep genomen: van consulaire bijstand en het internationale cultuurbeleid tot publieksdiplomatie en het Nederlandse gastlandbeleid.

IOB constateert dat er een aantal gemeenschappelijke lessen te trekken is over het voorbereiden, bepalen, uitvoeren en evalueren van beleid, die BZ-breed toepasbaar zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan het belang van het formuleren van heldere beleidsdoelen en de operationalisering daarvan, het voorkomen van fragmentatie van projecten en programma’s, en het bewaken van de juiste balans tussen centrale coördinatie en regie enerzijds en lokaal maatwerk op ambassades anderzijds.

De beleidsdoorlichting laat ook zien dat kennis over het meten van doelmatigheid nog beter ontwikkeld kan worden.