Beleidsdoorlichting Nederlandse ontwikkelingssamenwerking voor verbeterd waterbeheer – Tackling major water challenges

Verbeterd waterbeheer is een prioriteit in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen het Nederlandse buitenlandbeleid vormt waterbeheer een terrein met complexe uitdagingen, omdat het wereldwijde doelen nastreeft in verschillende nationale en lokale contexten, waarbij ook andere Nederlandse overheidsonderdelen en de Nederlandse watersector betrokken zijn. Deze beleidsdoorlichting geeft inzicht in hoe dit beleid is uitgevoerd, en hoe doelmatig en doeltreffend de implementatie ervan is geweest.

In de beleidsdoorlichting wordt onderscheid gemaakt tussen waterbeheer in de landbouw, (sub)nationale waterplannen, en grensoverschrijdend waterbeheer. Naast deze thematische gebieden, beschrijft de beleidsdoorlichting de integratie van het beleid met dwarsdoorsnijdende beleidsthema's klimaatmitigatie, milieubeleid, goed bestuur, gender en vrouwenparticipatie. De beleidsdoorlichting beschrijft eveneens het overstijgende beleidsdoel van armoedevermindering en de betrokkenheid van de Nederlandse watersector bij het beleid.