417 – IOB – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse samenwerking met de ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde Naties

In dit rapport belicht de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken de samenwerking van Nederland met de ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde Naties.

In een artikel in het NRC van 24 september 2015 vat buitenlandredacteur Juurd Eijsvogel de veelal ambivalente houding ten opzichte van de Verenigde Naties (VN) als volgt samen:

“ Kritiek op de Verenigde Naties, vaak harde kritiek, klinkt regelmatig en uit alle hoeken van de wereld. De organisatie is al omstreden zolang ze bestaat – en dat is dit jaar zeventig jaar. … En toch blijft de wereld steeds weer een beroep doen op de Verenigde Naties en geniet de organisatie nog altijd veel respect.”

Dit is ook de teneur van deze beleidsdoorlichting. Ondanks de vele kritiek op het functioneren van de VN en het gebrek aan interne coördinatie blijken VN-organisaties in veelal moeilijke omstandigheden ook belangrijke resultaten te boeken. Nu meer dan ooit mondiale oplossingen voor mondiale problemen noodzakelijk zijn, wint de VN aan relevantie, maar blijken er vele obstakels te zijn om haar rol goed te kunnen vervullen.

Bijlagen