Beleidsdoorlichting Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie en ontwikkeling

Nederland maakte in 2008 500 miljoen euro extra vrij voor hernieuwbare energie en ontwikkeling. Zo kregen 14 miljoen mensen in ontwikkelingslanden toegang tot schone energie. De beleidsdoorlichting van het IOB toont aan dat dit beperkt heeft bijgedragen aan het inkomen, maar veel aan het welzijn van de gebruikers.