Beleidsdoorlichting Internationaal beleid voor vrouwenrechten en gendergelijkheid – Gender sense & sensitivity

Het Nederlandse genderbeleid is gericht op gelijke rechten voor vrouwen en mannen. De evaluatie van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) toont aan dat het ministerie van Buitenlandse Zaken moeite heeft dit principe goed op te nemen in haar internationale beleid en haar ontwikkelingsbeleid. IOB roept dan ook op tot meer gendersensitiviteit, relevante oplossingen en interventies.