Beleidsdoorlichting Nederlandse buitenlandbeleid in Latijns-Amerika – Op zoek naar nieuwe verhoudingen

Hoe heeft het Nederlandse buitenlandbeleid in Latijns-Amerika zich aangepast aan de veranderingen in deze regio? Dat is de centrale vraag van deze IOB-evaluatie uit 2013. Zij maakt de balans op van 10 jaar beleidsontwikkeling in Latijns-Amerika, een periode waarin het beleid sterk in beweging is geweest.