Symposium Hulp en handel revisited

Dit symposium heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het verslag.
 

IOB organiseert op vrijdag 7 oktober het symposium ‘Hulp en handel revisited’. Onderzoekers, beleidsmakers, uitvoerenden en belanghebbenden gaan hierin met elkaar in gesprek over het nieuwe beleid voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

In maart dit jaar publiceerde IOB de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de BHOS-nota: ‘Gedeelde belangen, wederzijds profijt?’ waarbij gekeken werd naar de periode 2012-2020.
De centrale vraag die de onderzoekers zich hierbij stelden was hoe effectief, efficiënt en coherent dit beleid, dat hulp en handel combineerde, eigenlijk was. In hoeverre was er sprake van synergie tussen hulp en handel?

Afgelopen juni presenteerde minister Schreinemacher de nieuwe BHOS-strategie ‘Doen waar Nederland goed in is’. Het kabinet kiest met deze strategie voor voortzetting en vernieuwing van het gecombineerde beleid voor hulp en handel. De nota beoogt bij te dragen aan het Nederlandse verdienvermogen én om wereldwijde uitdagingen zoals armoede en klimaatverandering aan te pakken.

Het vernieuwde beleid voor hulp en handel roept tal van vragen op. Zijn er lessen getrokken uit de voorgaande periode? Hoe is het beleid tot stand gekomen? Wat is er anders of nieuw aan? Welke keuzes worden gemaakt, en zijn dat wel verstandige keuzes?

Dirk Jan Koch, Isabelle van Tol en Peter van der Knaap geven vanuit BZ een toelichting. Daarna presenteren de volgende sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op het beleid: Peter Knorringa (ISS/EUR), Anika Altaf (INCLUDE), Bart Romijn (Partos), Kathleen van Hove  (ECDPM) en Joost Oorthuizen (Invest International). Er is volop ruimte voor discussie met de panelleden en vragen vanuit de zaal.

Praktisch

Het symposium ‘Hulp en handel revisited’ gaat op vrijdag 7 oktober om 15:00 van start bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, op de Rijnstraat 8 (tegenover het Centraal Station).
Inloop is vanaf 14:30.

U kunt zich, met een geldig identiteitsbewijs, bij binnenkomst melden bij de registratiebalie.
Bent u in het bezit van een Rijkspas? Dan kunt u rechtstreeks doorlopen naar de Multi Purpose Room (MPR) op de eerste etage.

Het symposium duurt tot 17:00. Hierna is er een afsluitende borrel.

Sprekers

portret spreker Anika Altaf

Anika Altaf

Anika Altaf is coördinator van kennisplatform INCLUDE. INCLUDE is een consortium van ASCL (Afrika-Studiecentrum Leiden), AERC (African Economic Research Centre in Nairobi) en The Broker in Den Haag. Altaf’s expertisegebied is inclusieve ontwikkeling en menselijk welzijn, waarbij ze zich vooral richt op de meest gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Ze heeft ruime ervaring in participatief onderzoek en het vertalen van onderzoek naar beleid en uitvoering.

portret spreker Bart Romijn

Bart Romijn

Bart Romijn is sinds 2014 directeur van Partos, de branchevereniging waarbij ruim honderd Nederlandse organisaties zijn aangesloten die actief zijn op het gebied van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Partos ondersteunt haar leden op het gebied van kennis, innovatie en impact, beleidsbeïnvloeding en communicatie. Romijn is een sterk pleitbezorger van vernieuwing in de ontwikkelingssamenwerking. 

portret spreker Kathleen van Hove

Kathleen van Hove

Kathleen van Hove is senior policy officer bij het European Centre for Development Policy Management (ECDPM). Daar is ze verantwoordelijk voor partnership development. Het ECDPM stelt dat beleid in Europa en Afrika inclusieve en duurzame ontwikkeling moet ondersteunen.
Eerder was ze jarenlang bestuurslid van de International Lawyers and Economists against Poverty (ILEAP), en als programme officer werkzaam bij het Centre for Economic Policy Research (CEPR).

portret spreker Joost Oorthuizen

Joost Oorthuizen

Joost Oorthuizen is CEO van Invest International, een staatsdeelneming die investeert in Nederlandse oplossingen voor mondiale uitdagingen. Daarmee opereert hij op het snijvlak van hulp en handel. Door projectfinanciering, exportfinanciering en hulp bij projectontwikkeling worden Nederlandse bedrijven in staat gesteld bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Oorthuizen was hiervoor CEO van Initiatief Duurzame Handel (IDH).

portret spreker Peter Knorringa

Peter Knorringa

Peter Knorringa is hoogleraar Private Sector & Development bij het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij stelt niet dat private bedrijven ‘helden’ zijn, of juist ‘vijanden’, maar is voorstander van een genuanceerd en empirisch debat over de rol die ondernemingen kunnen spelen in ontwikkelingsprocessen. Sinds 2013 is Knorringa eveneens wetenschappelijk directeur van het Centre for Frugal Innovation in Africa (CFIA).