Symposium 'Hulp en handel revisited'

Vul het onderstaande formulier volledig in. Druk op 'Ga verder' om uw gegevens te controleren. Drukt u op 'Verzend', dan wordt uw registratie automatisch verwerkt. U ontvangt van ons een bevestiging.

Kunt u het symposium niet bijwonen maar wilt u het online volgen? Stuur dan een mail naar symp.hulpenhandel@minbuza.nl.

Inschrijven kan tot 1 oktober.

Registreren Symposium ‘Hulp en handel revisited’

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u als deelnemer aan het symposium te registreren en u na afloop een verslag te sturen. Uiterlijk een maand na het symposium worden deze gegevens vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat we u anders niet als deelnemer kunnen registreren of informeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om u als deelnemer te registreren en een verslag te doen toekomen. Alleen onze eigen medewerkers, die betrokken zijn bij de organisatie, hebben hier inzage in. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uiterlijk een maand na afloop van het symposium vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *