Verslag — Symposium Hulp en handel revisited

Vrijdag 7 oktober 2022 vond het symposium ‘Hulp en handel revisited’ plaats. Deelnemers gingen hierin met elkaar in gesprek over het nieuwe beleid voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking (BHOS).