Dr. Wendy Asbeek Brusse

Dr. Wendy Asbeek Brusse

Functie
Directeur
E-mailadres
wendy.asbeekbrusse@minbuza.nl

Wendy Asbeek Brusse is sinds 2015 directeur van IOB. Voor die tijd heeft zij verschillende functies bekleed op het snijvlak van beleid en onderzoek. Zij was onder meer directeur bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), senior beleidsadviseur bij de Chief Scientist en bij de directie Inburgering en Integratie van het toenmalige ministerie van VROM.

Zij was eerder ook werkzaam als onderzoeker bij de WRR en als universitair docent bij de opleiding Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties van de Universiteit Groningen en de opleiding Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Wendy is gepromoveerd aan het Europees Universitair Instituut in Florence, Itali├ź.

Wendy heeft diverse publicaties op haar naam staan, over uiteenlopende onderwerpen als internationale veiligheid, het combineren van wonen, zorg en pensioenen, de uitbreiding van de EU, het Europese landbouwbeleid, migratiebeleid en islamitisch activisme.

IOB-publicaties