Drs. Rob van Poelje

Drs. Rob van Poelje

Functie
Manager Cluster Ontwikkelingssamenwerking
Telefoonnummer
+31 70 348 40 16 / +31 6 25 71 81 57
E-mailadres
rob-van.poelje@minbuza.nl

Als MT-lid is Rob van Poelje mede verantwoordelijk voor de strategische positionering, voor kwaliteitsverbetering van de IOB-werkprocessen en voor de coördinatie van de aan OS gerelateerde studies en activiteiten. Als clusterleider managet hij bovendien een deel van de IOB-onderzoekers.

De afgelopen decennia heeft Rob zich op basis van een studie ontwikkelingscommunicatie ingezet voor:

 • de organisatie van kleine boeren in Thailand
 • de strijd tegen HIV/AIDS en overbevolking in Burundi, Lesotho, Malawi, Oeganda en Guinée
 • het faciliteren van interculturele samenwerking langs het kanaal Gent-Terneuzen en in Limburg
 • het klantgericht maken van landbouwonderzoeksystemen in Mali en in fragiele staten
 • het vergroten van het lerend vermogen van Nederlandse INGO
 • het managen van de Noodhulp van Cordaid, van de Cordaid migratiestrategie en het opzetten van de Dutch Relief Alliance
 • het monitoren van MFS2 en het opzetten van strategische partnerschappen
 • de opbouw van een Hivos M&E&L systeem.

Rode draad in dit alles is het ondersteunen van leerprocessen op community-, organisatie-, multi-stakeholder- en beleidsniveau middels M&E.

IOB-activiteiten

 • IOB-studie Strategische Partnerschappen als instrument
 • IOB-externe vertegenwoordiging en liaison met DACH (Duits-sprekende OS-evaluatiediensten), Nordic+, OESO/DAC/EvalNet.
 • Lid van de adviesgroepen rond de evaluatie van het EU Trust Fund voor Afrika en de EU gezamenlijke Mali landenevaluatie.  
 • Coördinator BZ-brede mantelovereenkomst voor evaluatie
 • IOB-accounthouder voor DGIS, lid van de werkgroep pilot RGW, van de DGIS strategie denktank, en van de interdepartementale werkgroep beleidsdoorlichting.
 • MLS/Exit strategie Rwanda

IOB-publicaties