Drs. Peter Henk Eshuis

Drs. Peter Henk Eshuis

Functie
Coördinerend beleidsonderzoeker
Telefoonnummer
+31 70 348 52 90 / +31 6 55 74 08 45
E-mailadres
peterhenk.eshuis@minbuza.nl

Peter Henk Eshuis is bij IOB actief binnen het cluster dat zich bezighoudt met evaluaties op het terrein van het hulp-, handels- en investeringsbeleid (BHOS). Hij zit in begeleidingscommissies van diverse door decentrale partijen uitgevoerde evaluaties. Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken is hij verkiezingswaarnemer.

Peter Henk heeft een wetenschappelijke achtergrond in de politieke economie. Hij is een veelzijdig onderzoeker en consultant voor economische ontwikkeling en bedrijfsleven-beleid.

Hij is meer dan 20 jaar werkzaam in internationaal onderzoek en managementadvies en heeft uitgebreide projectervaring in alle fasen van de Project Management Cyclus: projectidentificatie, -formulering, -implementatie, -monitoring en -evaluatie. Hij is gericht op empirisch onderzoek met gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden, met speciale aandacht voor datavisualisatie.

IOB-onderzoeken

IOB-publicaties

  • IOB (2019). Smalle marges van economische diplomatie. 'What you see is not always what you get.' Effectevaluatie economische diplomatie 2010-2018.
  • IOB (2015). Aided trade. An evaluation of the Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries.