Paul de Nooijer

Paul de Nooijer

Functie
Coördinerend beleidsonderzoeker
Telefoonnummer
+31 70 348 69 37
E-mailadres
paul.de-nooijer@minbuza.nl

Paul de Nooijer is in 1980 als stagiair begonnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (evaluaties Categorie IIIc en IIIa programma’s). Hij heeft een doctoraal sociologie (specialisatie toegepaste sociologie) aan de Universiteit van Amsterdam (1983) en een kandidaats rechten aan dezelfde universiteit (1980). Begin jaren ’80 werkte hij mee aan de evaluaties van de suppletiedeskundigen en assistent-deskundigen programma’s.

Van 1984 tot medio 1990 was Paul werkzaam bij de Verenigde Naties (1984-1986: UNDP, Khartoem, Soedan; 1986-1989: IFAD en WFP, Rome, Italië, 1989-1990: WFP Vientiane, Laos).
Na terugkeer in Nederland heeft hij gewerkt bij de Nuffic (1990-1995), VNG International (1995-1996) en bij SPAN Consultants (1996-2010). Sinds februari 2010 werkt hij bij IOB.

IOB-onderzoeken

IOB-publicaties

Overige publicaties