Dr. Mendeltje van Keulen

Dr. Mendeltje van Keulen

Functie
Coördinerend beleidsonderzoeker
Telefoonnummer
+31703485293
E-mailadres
mendeltje-van.keulen@minbuza.nl

Mendeltje van Keulen neemt bij IOB op detacheringsbasis deel aan de beleidsdoorlichting van het Nederlandse EU-beleid 2015-2020. Zij werkt mee aan de deelstudie naar de coördinatie van de Nederlandse standpuntbepaling voor onderhandelingen in EU kader en bij het vervolgonderzoek naar Nederlandse beïnvloeding in de Europese Unie.

Mendeltje van Keulen leidt als lector de praktijkonderzoeksgroep ‘Changing role of Europe’ aan De Haagse Hogeschool, is als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut en als docent aan de Universiteit Leiden. Haar lectorale rede is uitgegeven als een handzame gids voor Europese actie: ‘Verkeer(d) verbonden, Nederlands Europabeleid in de Praktijk’ (Den Haag, Boom: 2019).

Mendeltje van Keulen studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en Europese politiek aan het Europa College in Brugge. Zij promoveerde bij Instituut Clingendael op een onderzoek naar de Nederlandse invloed in de Europese Unie. Als gastonderzoeker was zij verbonden aan de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Instituut Clingendael en het Universitair Instituut in Florence. Van 2011 tot 2018 was zij griffier van de vaste Kamercommissie Europese Zaken bij de Tweede Kamer en teamleider van de parlementaire EU adviseurs in Brussel en Den Haag.

Mendeltje schrijft, spreekt en adviseert regelmatig over de organisatie van grip op Europese zaken: bij gemeenten, ministeries, uitvoeringsorganisaties, NGO’s en bedrijven.

IOB-onderzoeken

Overige publicaties

 • Die Niederlande, in: Weidenfeld, W  en Wessels, W. (eds.), Jahrbuch der Europäischen Integration 2019, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2019, ISBN 978–3-8487–5775-
 • Keulen, M van (2019), Verkeerd Verbonden, Nederlands Europabeleid in de praktijk. Den haag: Boom Bestuurskunde
 • Keulen, M. van en Chr. Aalberts (2019), Wat doen ze daar eigenlijk? Gesprekken met Nederlandse Europarlementariërs. Den Haag: Boom Bestuurskunde
 • Keulen, M. van (2019), Retourtje Brussel-Den Haag, Nederland in de EU (h15) en De Raad van Ministers en de Europese Raad: cruciale schakels naar de nationale politiek (h5, met M. Segers) in: Vleuten, A. Van der (ed.): De Bestuurlijke Kaart van de Europese Unie, 5e, geheel herziene druk, Bussum: Coutinho, ISBN 9789046902172
 • Keulen, M. van (2016) Reshaping COSAC as a dynamic venue for interparliamentary exchange, chapter 20 in: Lupo, N. and Chr. Fasone (eds), Interparliamentary Co-operation in the composite European Constitution, Hart Publishers, ISBN 9781782256977 
 • Bursens, P, K. Hielscher and M. Van Keulen (2015), Day to day co-ordination in the Benelux: From Domestic Consensus Politics to Consensual co-ordination, in: H. Vollaard, H., P. Dumont and J. Beijers (eds.): European Integration and Consensus Politics in the Low Countries, London: Routledge
 • Keulen, M. van (2014), New parliamentary practices in Justice and Home Affairs, p. 13-28 in: R. Holzacker, P. Luif (eds).: Freedom, Security and Justice in the European Union, Springer Publishers, ISBN 978-1-4614-7879-9
 • Keulen, M. Van (2013), Van Europa als gril naar grip op Europa, de Tweede Kamer en Europese besluitvorming, In: Rood, J.Q.Th. en A. Schout (red.), Nederland als Europese lidstaat: Eindelijk Normaal?  Den Haag: Boom: Lemma uitgevers

Nevenfuncties

 • Fellow Montesquieu Instituut
 • Raad van advies Hartman Young Professionals for Europe
 • Lid Stakeholder group on National Parliaments
 • European University Institute
 • Gastcolumnist De Hofvijver, nieuwsbrief van het Montesquieu Instituut en Brussel Inside, EU-Nieuwsbrief van de NOS