Dr. Kirsten Lucas

Dr. Kirsten Lucas

Functie
Beleidsonderzoeker
Telefoonnummer
+31703487627
E-mailadres
kirsten.lucas@minbuza.nl

Kirsten Lucas werkt sinds februari 2019 bij IOB. Eind 2018 promoveerde zij aan de Universiteit Antwerpen op het lobbyen van belangengroepen bij internationale organisaties. In dit onderzoek keek zij specifiek naar de strategieën voor beleidsbeïnvloeding van belangenorganisaties en beleidsmakers. Ook gebruikte zij kwantitatieve methoden om het beleidssucces van belangengroepen te meten en te verklaren op internationaal handel- en klimaatbeleid.

Daarvoor deed Kirsten aan de Universiteit Antwerpen onderzoek naar de invloed van regionale overheden op Europees beleid. Zij probeerde te verklaren waarom sommige regio’s succesvol zijn in het beïnvloeden van Europese besluitvorming en andere niet.

Kirsten studeerde politieke wetenschappen (onderzoeksmaster) aan de Universiteit Leiden (2011) en internationale betrekkingen en diplomatie van de EU aan het Europacollege in Brugge (2012). Ook was zij trainee bij de VS- en Canada-divisie van de Europese Dienst voor Extern Optreden.

Kirsten is gespecialiseerd in belangenbehartiging/lobbyen, belangengroepen, internationale politiek, EU, klimaat- en handelsbeleid, UNFCCC en WTO. Ook heeft zij veel ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek en het helder presenteren (in schrift en mondeling) van bevindingen.

Binnen IOB is Kirsten het aanspreekpunt over beleidsbeïnvloeding.

IOB-onderzoeken

IOB-publicaties

Overige publicaties