Evaluatieprogrammering

IOB werkt met een meerjarenplanning voor de evaluaties, verdeeld over de beleidsterreinen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We geven het jaar van afronding van de onderzoeken aan.

Evaluaties in 2020

 • Evaluatie van het Nederlandse beleid ten aanzien van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie 2013-2019
 • Beleidsdoorlichting duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen
 • Evaluatie Nederlandse handels- en investeringsbeleid
 • Evaluatie Economic Partnership Agreements
 • Evaluatie samenwerken met ontwikkelingslanden op belastinggebied
 • Evaluatie beleid voor duurzame waardeketens en SDG's
 • Onderzoek mainstreaming genderbeleid
 • Syntheseonderzoek decentrale evaluaties opvang in de regio
 • Onderzoek buitenlands beleid voor cyber security
 • Casestudies integratie van hulp, handel en investeringen

Evaluaties in 2021

 • Evaluatie strategische partnerschappen SRGR en hiv/aids 2016-2020
 • Landenstudie coherentie beleid voor vrouwenrechten en SRGR-programma's
 • Syntheseonderzoek 'Samenspraak en tegenspraak'
 • Evaluatie financieel instrumentarium en diplomatieke inzet humanitaire hulp
 • Evaluatie 'Addressing Root Causes of migration'
 • Landenstudie Stabiliteitsfonds en Shiraka
 • Onderzoek buitenlands beleid voor contra-terrorisme
 • Evaluatie Nederlandse co√∂rdinatie en coalitievorming EU-beleid: drie cases