Pim de Beer

Pim de Beer

Functie
Beleidsonderzoeker

Pim de Beer studeerde International Land and Water Management aan Wageningen University, met een specialisatie op Water Resources Management.

Zijn thesisonderzoek deed De Beer over de verschillen in waterrechten en -gebruik tussen multinationals en lokale boeren in het Chavomochic-irrigatiesysteem in Noord-Peru.

De Beer begon in 2016 bij de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB). Hij werkt mee aan de beleidsdoorlichting Waterbeheer en Stroomgebieden.