Pim de Beer

Pim de Beer

Functie
Beleidsonderzoeker
Telefoonnummer
+31 6 55 41 72 70
E-mailadres
pim-de.beer@minbuza.nl

Pim de Beer werkt binnen de clusters Ontwikkelingssamenwerking en Handel & Investeringen. Hij is betrokken bij evaluaties binnen het beleid van duurzame ontwikkeling op de thema’s water, voedselzekerheid, klimaat en duurzame handel.
Pim studeerde International Land and Water Management (MSc, 2016) met een specialisatie in irrigatie en water resource management.

IOB-onderzoeken

  • Beleidsbeïnvloeding binnen landgebruiksrechten
  • Bijdrage bedrijven aan duurzame ontwikkeling
  • Beleidsdoorlichting BHOS art. 2 duurzame ontwikkeling

IOB-publicaties