Paul de Nooijer

Paul de Nooijer

Functie
Coƶrdinerend beleidsonderzoeker

Paul de Nooijer studeerde sociologie/internationale betrekkingen en rechten aan de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2010 werkt hij bij de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB). Daarvoor was De Nooijer werkzaam bij de Verenigde Naties in Soedan (Khartoum), Italiƫ (Rome) en Laos (Vientiane), de organisatie voor internationalisering in onderwijs EP-Nuffic en was hij consultant.

Momenteel De Nooijer zich bezig met de beleidsdoorlichting van het Nederlandse beleid op het terrein van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het wapenexportbeleid.

Eerder was De Nooijer onder andere verantwoordelijk voor:

  • evaluatie van Nederland en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (2016);
  • beleidsdoorlichting Gender (2015) en de deelstudies die daarvoor de basis vormen;
  • beleidsdoorlichting van het Europees Ontwikkelingsfonds (2013);
  • Nederlandse steun aan de onderwijssector in Bangladesh (2011).