Paul de Nooijer

Paul de Nooijer

Functie
Coördinerend beleidsonderzoeker
Telefoonnummer
+31 70 348 69 37
E-mailadres
paul.de-nooijer@minbuza.nl

Paul de Nooijer is na een doctoraal sociologie (specialisatie toegepaste sociologie) aan de Universiteit van Amsterdam (1983) en een kandidaats rechten aan dezelfde universiteit (1980) in 1980 als stagiair begonnen bij BZ (evaluaties Categorie IIIc en IIIa programma’s). Begin jaren ’80 heeft hij meegewerkt aan de evaluaties van de suppletie deskundigen en assistent deskundigen programma’s.

Van 1984 tot medio 1990 was Paul werkzaam bij de Verenigde Naties (1984-1986: UNDP, Khartoem, Soedan; 1986-1989: IFAD en WFP, Rome, Italië, 1989-1990: WFP Vientiane, Laos).
Na terugkeer in Nederland heeft hij gewerkt bij de Nuffic (1990-1995), VNG International (1995-1996) en bij SPAN Consultants (1996-2010). Sinds februari 2010 werkt hij bij IOB.

IOB-onderzoeken

  • De evaluatie van het Nederlandse buitenlandbeleid op het terrein van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
  • Begeleiding van een literatuurstudie over de resultaten van de Europese externe instrumenten in sub-Saharan Afrika
  • De ex-durante M&E en daaraan gerelateerde advisering m.b.t. het Challenge Fund voor jeugdwerkgelegenheid

IOB-publicaties

Overige publicaties