Otto Genee

Otto Genee

Functie
Clusterleider beleidsonderzoek

Otto Genee studeerde internationale economie en internationaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt sinds 2013 bij de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB).

Genee vervulde eerder verschillende functies bij de ministerie van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Ook vertegenwoordigde hij Nederland bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en was plaatsvervangend ambassadeur in Egypte. Zijn kennis en werkervaring liggen op het terrein van handelspolitiek, ontwikkelingssamenwerking, beleidscoherentie voor ontwikkeling, private sector ontwikkeling en global governance vraagstukken.

Bij IOB leidt Genee het cluster hulp, handel en investeringen en is hij aanspreekpunt voor het DGBEB, de beleidsdirectie DDE en de Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingssamenwerking (FMO). Als lid van het management team is hij verantwoordelijk voor financiële zaken.

Momenteel werkt Genee aan de beleidsdoorlichting van het hulp-, handel- en investeringsbeleid en de evaluatie ervan, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, economische partnerschapsovereenkomsten en private sector ontwikkelingsprogramma’s die daarvoor bouwstenen vormen.