Meie Kiel

Meie Kiel

Functie
Senior beleidsonderzoeker
Telefoonnummer
+31 70 348 44 63 / +31 6 52 50 30 63
E-mailadres
meie.kiel@minbuza.nl

Meie Kiel werkt sinds 2017 als onderzoeker bij IOB. Daarvoor werkte ze in verschillende andere functies bij BZ, waaronder op het terrein van asiel en migratie en als landenmedewerker bij verschillende regiodirecties. Ze was ook werkzaam op de Nederlandse ambassade in Kiev, Oekraïne. Meie Kiel studeerde sociale geografie.

IOB-onderzoeken

  • Evaluatie consulaire dienstverlening en personenverkeer
  • Beleidsdoorlichting artikel 4 BZ-begroting ‘Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden’
  • Proces BZ-Meerjaren Landen Strategieën (MLS)
  • Landenstudie veiligheid, stabiliteit en rechtsorde

IOB-publicaties