Joep Schenk

Joep Schenk

Functie
Beleidsonderzoeker

Joep Schenk studeerde economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en environmental sciences aan Wageningen University.

Sinds mei 2013 is hij werkzaam bij de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB), waar hij zich vooral bezighoudt met onderzoek gericht op ontwikkelingssamenwerking. Momenteel is Schenk betrokken bij de beleidsdoorlichting waterbeheer, met name het onderdeel waterproductiviteit, en de beleidsdoorlichting naar organisaties van de Verenigde Naties.