Bart van Rijsbergen

Bart van Rijsbergen

Functie
Senior beleidsonderzoeker

Bart van Rijsbergen studeerde sociaal culturele wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkt sinds 2014 bij de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB).

Eerder werkte hij bij het Centre for Development Issues Nijmegen (CIDIN) mee aan onderzoeken op diverse onderzoeksgebieden. Hij onderzocht de effecten van demografische dynamiek en reproductieve gezondheid op economische en sociale ontwikkelingen, nam deel in een onderzoek naar participatieve effectbeoordeling, waarbij een innovatieve methode voor effectevaluatie ontwikkeld werd. Tevens deed hij onderzoek naar de effecten van koffiecertificering op producenten in Oost Afrika en was hij betrokken bij een onderzoeksproject naar kind-huwelijken in Bangladesh. Bij IOB is hij als onderzoeksmedewerker vooral verantwoordelijk voor het uitvoeren van evaluaties op het gebied van hulp, handel en investeringen en private sector ontwikkeling.

Momenteel houdt Van Rijsbergen zich bezig met de beleidsdoorlichting Versterkt internationaal handels- en investeringssysteem, inclusief MVO. Dit moet worden afgerond in 2019. In het verleden was hij verantwoordelijk voor de evaluatie van het programma voor Ontwikkelingsrelevante exporttransacties (ORET) (2015).