Helpdesk en training

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (voorheen: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie) (IOB), geeft advies en training over evalueren aan medewerkers van het ministerie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zowel op het ministerie in Den Haag als op Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.

Helpdesk

De Helpdesk adviseert directies, Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland en individuele medewerkers over de opzet en uitvoering van evaluaties. Bijvoorbeeld bij het formuleren van een onderzoeksvoorstel of Terms of Reference of bij het samenstellen van een referentiegroep. Neem contact op voor meer informatie.

Trainingen over evalueren

IOB geeft ook trainingen op het ministerie in Den Haag of op de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Bijvoorbeeld over methoden en technieken, procedures en richtlijnen voor evalueren.

Veel gestelde vragen

Is de nieuwe raamwerkovereenkomst voor impact- en effect evaluaties er al en kan ik die voor mijn evaluatie gebruiken?

De nieuwe raamwerkovereenkomst is inmiddels van kracht. Deze is voor rijksambtenaren te vinden via 247Plaza.  De Guide to contracting out effect evaluations via the framework agreement geeft praktische informatie voor rijksambtenaren over verschillende facetten van het gebruik van deze overeenkomst. Let op: Deze links zijn alleen toegankelijk voor rijksambtenaren die zijn ingelogd op hun werkplek.

Welke vereisten zijn er voor de terms of reference voor een evaluatie?

De Terms of Reference (ToR) definiëren de doeleinden en de focus van een evaluatie, de te beantwoorden vragen en de aanpak. De ToR geeft ook aan welke middelen beschikbaar zijn en wat de verantwoordelijkheden van de evaluatoren en de opdrachtgever zijn. De Terms of Reference vormen verder de basis voor het contract met de evaluatoren. De TOR verschillen per onderzoek. Het document Writing Terms of Reference for an evaluation: How-to Guide van de Wereldbank, geeft suggesties. Bekijk ook voorbeelden van door IOB geformuleerde Terms of Reference van afgerond en lopend onderzoek. Er is verder een bruikbare BZ-Handreiking voor kwaliteit van evaluatieonderzoek. De handreiking geeft onder meer een stramien voor de Terms of Reference van een evaluatieonderzoek en het evaluatierapport, en een scorelijst voor de toetsing van de kwaliteit van evaluaties.

Waar kan ik afgeronde IOB-evaluaties terugvinden?

Bekijk het overzicht van alle IOB-evaluaties.

Wat is een referentiegroep en wat is de functie ervan?

Voor grotere evaluaties is het raadzaam om een referentiegroep in te stellen. Een referentiegroep heeft een adviserende rol bij de kwaliteitsbewaking en de voortgang van een evaluatie. In een referentiegroep zitten vertegenwoordigers van het ministerie en de ontvangende/gesubsidieerde partijen. Vaak nemen er ook externe (wetenschappelijke) experts aan deel. Een beschrijving van de samenstelling en rol van de referentiegroep, wordt opgenomen in de Terms of Reference.