Doelstellingen en type onderzoek

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (voorheen: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie) (IOB) is de onafhankelijke evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. IOB rapporteert over de resultaten van het Nederlandse buitenlandbeleid op de langere termijn.

Verantwoorden en leren

De evaluatieonderzoeken hebben als doel om te:

  • verantwoorden: evaluaties helpen de minister om uitleg te geven over de resultaten van het beleid en de besteding van de middelen aan het parlement en de samenleving.
  • leren: evaluaties laten zien waarom resultaten wel of niet werden behaald en wat de gevolgen zijn. Met die kennis kan het beleid worden verbeterd.

Type onderzoek

IOB voert diverse soorten onderzoeken:

  • Beleidsdoorlichtingen geven antwoord op vragen over de doeltreffendheid, doelmatigheid, relevantie en samenhang van het beleid.
  • Impactevaluaties geven inzicht in de resultaten van het beleid op lange termijn.
  • Synthesestudies en overige studies verkennen overige vragen die relevant zijn voor het beleid.

IOB voert ook specifiek onderzoek uit op verzoek van het ministerie of de Tweede Kamer.