Naast evaluaties en beleidsdoorlichtingen, voert de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (voorheen: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie) (IOB) ook ander onderzoek uit. Bijvoorbeeld systematische literatuurstudies. De overige studies zijn hier te vinden.