Ontwikkeling en duurzaamheid

Evaluaties van de effecten van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en welke resultaten zijn behaald. En Studies over de ontwikkelingen op dit gebied.

Bijvoorbeeld op het terrein:

  • gezondheid;
  • positie van vrouwen;
  • water;
  • sanitatie;
  • versterking van het maatschappelijk middenveld.

Hierbij komen verschillende partners aan de orde. Zoals de Nederlandse niet-gouvernementele organisaties, de Wereldbank en de Verenigde Naties.