Beeld: ©Hollandse Hoogte

Lopend onderzoek – Nederlandse bijdrage aan stabiliteit in fragiele contexten

Een van de belangrijkste oorzaken van armoede is instabiliteit door oorlog of conflict. De laatste tien jaar is het aantal conflicten in de wereld toegenomen. Met projecten, programma’s en diplomatieke inzet draagt Nederland bij aan het bevorderen van stabiliteit in fragiele landen en regio’s. Vredesmissies, menselijke veiligheid, versterking van de rechtstaat en legitiem politiek bestuur en vredesprocessen zijn hierbij de belangrijkste thema’s.

IOB evalueert het beleid op het terrein van stabiliteit, veiligheid en rechtsorde over de periode 2015-2020.

Onderzoekers

Rens Willems – contactpersoon
Caspar Lobbrecht

Voortgang

  1. Rapport vastgesteld
  2. Opstellen beleidsreactie
  3. Rapport naar parlement