Lopend onderzoek – Nederlandse bijdrage aan de Resolute Support missie in Afghanistan

Op 1 januari 2015 ging de missie Resolute Support van start in Afghanistan. Deze missie was gericht op het trainen, adviseren en assisteren van de Afghan National Defense & Security Forces. Het doel van de missie was een professioneel en zelfredzaam Afghaans veiligheidsapparaat op te bouwen, dat ook op lange termijn in staat zou zijn de veiligheid in het land te handhaven en blijvend weerstand te bieden aan opstandelingen, met name de Taliban.

Nederland droeg vanaf het begin bij aan de missie, met door de jaren heen tussen de ongeveer 100 en 230 militairen, waaronder adviseurs, logistieke en medische specialisten, een transporteenheid en stafofficieren in de NAVO-hoofdkwartieren in Kaboel en Mazar-e Sharif.

In april 2021 besloot de Amerikaanse president Biden alle Amerikaanse troepen vanaf mei uit Afghanistan terug te trekken. Als gevolg hiervan besloten de NAVO-bondgenoten de Resolute Support missie te beëindigen. De laatste Nederlandse militairen die uitgezonden waren voor Resolute Support kwamen eind juni 2021 terug naar Nederland. Een paar maanden later namen de Taliban de macht over in Afghanistan, en de laatste Amerikaanse troepen – en hiermee de laatste internationale troepen – verlieten Afghanistan op 31 augustus 2021. 

Het Kabinet heeft de verplichting om Nederlandse bijdragen aan militaire missies na beëindiging te laten evalueren. IOB voert de evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support uit.  

Centrale vraag

In hoeverre zijn de doelen van de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support bereikt, hoe kan dit worden verklaard en welke lessen kunnen er worden getrokken voor toekomstige Nederlandse missiebijdragen?

Onderzoekers

Voortgang

  1. Rapport vastgesteld
  2. Opstellen beleidsreactie
  3. Rapport naar parlement