Lopend onderzoek – Nederlandse bijdrage aan de VN-missie MINUSMA

Het Nederlandse kabinet besloot in het najaar van 2013 om een bijdrage te leveren aan MINUSMA, een VN Vredesmissie die was opgericht in reactie op de sterk verslechterde veiligheidssituatie in Mali. In de Artikel-100 brief van 1 november 2013, waarin het kabinet de Kamer informeerde over de voorgenomen inzet, stond dat de Nederlandse bijdrage zou bestaan uit stafofficieren, inlichtingenpersoneel, politietrainers en civiele deskundigen. De Nederlandse inzet richtte zich met name op het versterken van de inlichtingenketen van MINUSMA. In 2019 kwam de militaire bijdrage van Nederland tot een einde.

IOB evalueert de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in de periode 2014-2019.

Onderzoekers

Voortgang

  1. Rapport vastgesteld
  2. Opstellen beleidsreactie
  3. Rapport naar parlement