Lopend onderzoek – Evaluatie Nederlandse bijdrage van C-130-transportvliegtuig aan MINUSMA

Van november 2021 tot mei 2022 stuurde Nederland een C-130-detachement naar de VN-vredesmissie MINUSMA in Mali. De bijdrage bestond naast een C-130-transportvliegtuig ook uit een medisch element, een force protection eenheid, een team van de Koninklijke Marechaussee en een stafofficier.  

Het detachement werd uitgestuurd in het kader van een bijdrage aan het Multinational Rotational Concept (MRC), een internationaal rotatiemechanisme voor transportvliegtuigen gecoördineerd door Noorwegen. Hiermee wilde het kabinet een schaarse en kritieke capaciteit ter beschikking stellen aan MINUSMA.

Het Kabinet heeft de verplichting om Nederlandse bijdragen aan militaire missies na beëindiging te laten evalueren. IOB voert de evaluatie van de Nederlandse C-130-bijdrage aan MINUSMA uit.

Centrale vraag

Zijn de doelen die het kabinet stelde voor de inzet van het C-130-transportvliegtuig behaald? Welke lessen kunnen er getrokken worden uit de inzet?

Om deze vragen te beantwoorden worden onder andere de besluitvorming rond deze missie, de activiteiten van het Nederlandse C-130-detachement, de samenwerking met de VN en partnerlanden, en de context waarin de missie plaatsvond onderzocht.

Onderzoekers

Voortgang

  1. ToR vastgesteld
  2. Onderzoek in uitvoering
  3. Rapport vastgesteld
  4. Opstellen beleidsreactie
  5. Rapport naar parlement