Beeld: ©Robin Nieuwenkamp / Shutterstock

Lopend onderzoek – Nederlandse inspanningen ten aanzien van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Het beleidsterrein Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) is al jaren een speerpunt binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. In de afgelopen jaren werd er steeds meer dan EUR 400 miljoen per jaar voor vrijgemaakt. Hieruit ondersteunt Nederland diverse internationale organisaties, waaronder de WHO, UNFPA en UNAIDS en verschillende ngo’s en partnerschappen. Ook financiert Nederland onderzoek en innovatie in de gezondheidssector en agendeert het gevoelige thema’s, zoals seksuele voorlichting, rechten en abortus, in politieke en diplomatieke contacten.

De beleidsnota Investeren in Perspectief uit 2018 geeft aan dat Nederland ook in de komende jaren blijft investeren in SRGR en de bestrijding van hiv en aids.

Het doel van de evaluatie is om een beeld te geven van de resultaten en de effectiviteit van de Nederlandse inzet op SRGR en de bestrijding van hiv aids. De evaluatie beslaat de periode tussen 2012 en eind 2020.

Centrale vraag

In welke mate heeft Nederland bijgedragen aan verbeterde seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en de bestrijding van hiv en aids in ontwikkelingslanden? Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken voor toekomstig beleid?

Deelstudies

Het onderzoek bestaat uit een aantal deelstudies:

  • Systematic review naar de effectiviteit van verschillende typen SRGR-gerelateerde interventies
  • Deskstudie naar Nederlandse inspanningen binnen het multilaterale kanaal
  • Deskstudie naar steun aan ngo’s en partnerschappen
  • Studie naar SRGR-diplomatie
  • (eventueel) Landenstudies

Onderzoekers

Caspar Lobbrecht – contactpersoon
Paul de Nooijer
Echica van Kelle

Voortgang

  1. Rapport vastgesteld
  2. Opstellen beleidsreactie
  3. Rapport naar parlement