Terms of reference – Evaluatie Nederlandse bijdrage aan stabiliteit in fragiele contexten

Een van de belangrijkste oorzaken van armoede is instabiliteit door oorlog of conflict. De laatste tien jaar is het aantal conflicten in de wereld toegenomen. Met projecten, programma’s en diplomatieke inzet draagt Nederland bij aan het bevorderen van stabiliteit in fragiele landen en regio’s. Vredesmissies, menselijke veiligheid, versterking van de rechtstaat en legitiem politiek bestuur en vredesprocessen zijn hierbij de belangrijkste thema’s.

IOB evalueert het beleid op het terrein van stabiliteit, veiligheid en rechtsorde over de periode 2015-2020.

De centrale vraag van de evaluatie is: in welke mate heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bijgedragen aan stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in fragiele landen en regio’s tussen 2015 en 2020? Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken voor het formuleren en implementeren van toekomstig beleid?

Afghanistan, Mali en Zuid-Soedan zijn gekozen als case study landen. BZ is hier al lang actief met relatief grote ontwikkelingsprogramma’s op het terrein van stabiliteit, met diplomatieke initiatieven en met bijdragen aan VN- en NAVO-missies. We onderzoeken in de evaluatie niet alleen de afzonderlijke resultaten van deze verschillende activiteiten, maar bekijken ook in hoeverre ze elkaar hebben versterkt of aangevuld. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van dossieronderzoek, interviews en, indien mogelijk (afhankelijk van de ontwikkelingen met Covid-19), veldonderzoek in geselecteerde regio’s in Afghanistan, Mali en Zuid-Soedan. Voor het veldonderzoek werken we samen met lokale onderzoekers.