Terms of Reference – Evaluatie Nationale Coordinatie van Nederlands EU Beleid

Voordat de onderhandelingen beginnen over nieuw Europees beleid of Europese wetgeving is het nodig om een helder Nederlands standpunt te hebben. In Nederland hebben we ervoor gekozen dat allerlei partijen meepraten over wat het standpunt zou moeten zijn. Denk hierbij aan alle ministeries, het Parlement, decentrale overheid, zoals de gemeentes en uitvoerende overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert dit proces. Draagvlak voor het Nederlandse standpunt vinden we belangrijk in Nederland en dat het standpunt niet strijdig is met ander beleid in Nederland. Werkt het zo ook in de praktijk? Dat gaat IOB onderzoeken.

Deze Terms of Reference beschrijft welke onderzoeksvragen IOB zich stelt en met welke methoden IOB deze vragen denkt te beantwoorden.