Hieronder treft u alle onderzoeksvoorstellen (Terms of References) aan van de onderzoeken waar de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (voorheen: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie) (IOB) momenteel aan werkt. Deze documenten bieden informatie over onder andere het doel, de opzet, methodologische afbakening en planning van het onderzoek.

8 Terms of reference

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Evaluatie van het Nederlandse beleid ten aanzien van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie 2013-2019

Terms of Reference voor de evaluatie van het Nederlandse beleid ten aanzien van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en ...

Terms of reference lopend | 18-04-2019 | IOB

Beleidsdoorlichting BZ-begrotingsartikel 4 'Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden' 2011-2018

Beleidsdoorlichting BZ-begrotingsartikel 4: 'Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden'

Terms of reference lopend | 03-01-2019 | IOB

Evaluatie van het functioneren van de strategische partnerschappen tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en maatschappelijke organisaties

Evaluatie van het functioneren van de strategische partnerschappen tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en ...

Terms of reference lopend | 10-10-2018 | IOB

Evaluatie van het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) OESO-Richtlijnen 2012-2018

Terms of Reference voor de evaluatie van het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) OESO-Richtlijnen 2012-2018

Terms of reference lopend | 13-06-2018 | IOB

Evaluatie van het Nederlandse IMVO-beleid

Evaluatie van het Nederlandse IMVO-beleid

Terms of reference lopend | 02-01-2018 | IOB

Evaluatie van het Wederopbouwfonds 2012-2015 en de Strategische Partnerschappen Chronische Crises 2014-2016

Terms of Reference van de evaluatie van het Wederopbouwfonds 2012-2015 en de Strategische Partnerschappen Chronische Crises ...

Terms of reference lopend | 27-07-2017 | IOB

Effectevaluatie Economische Diplomatie

Effectevaluatie van de Nederlandse economische diplomatie

Terms of reference lopend | 10-11-2016 | IOB

Beleidsdoorlichting Nederland en het Europees Nabuurschapsbeleid

Terms of Reference voor de beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan het Europees Nabuurschapsbeleid

Terms of reference lopend | 24-10-2016 | IOB