Onderzoek – Kosten en baten gastlandbeleid

Nederland is gastland van bijna 40 intergouvernementele organisaties (IO’s). Het merendeel behoort tot de cluster vrede, recht en veiligheid. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw heeft de Nederlandse overheid veel energie gestoken in een actief wervingsbeleid. Daarnaast betaalt de Nederlandse overheid gedeeltelijk mee aan de vestiging in Nederland.

Eerder zijn onderzoeken uitgevoerd naar het gastlandbeleid zelf, de relaties tussen de Nederlandse overheid en de IO’s, en de economische effecten van enkele IO’s voor de stad Den Haag. Deze studie kijkt in brede zin naar de kosten en baten van de in Nederland gevestigde IO’s voor Nederland.

Onderzoekers

Peter Henk Eshuis
Stephanie Bouman – contactpersoon