© Shutterstock

Onderzoek – Opvang in de Regio Syrië

Door de oorlog in Syrië zijn grote groepen mensen Syrië ontvlucht. Verreweg de meeste Syrische ontheemden verblijven in de buurlanden van Syrië. Opvang in de Regio programma’s bieden steun aan ontheemden en gastgemeenschappen. Nederland zet specifiek in op bescherming, onderwijs en werkgelegenheid voor vluchtelingen en kwetsbare groepen in de gastlanden.

IOB doet onderzoek naar de Nederlandse steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Libanon, Jordanië en Irak.

Deelstudies

Literatuurstudies: Inclusie, Zelfredzaamheid en Sociale cohesie.

Onderzoekers

Meike de Goede – contactpersoon
Johanneke de Hoogh
Bas Limonard

Voortgang

  1. ToR vastgesteld
  2. Onderzoek in uitvoering
  3. Rapport vastgesteld