© Shutterstock

Lopend onderzoek – Opvang in de Regio Syrië

Door de oorlog in Syrië zijn grote groepen mensen Syrië ontvlucht. Verreweg de meeste Syrische ontheemden verblijven in de buurlanden van Syrië. Opvang in de Regio programma’s bieden steun aan ontheemden en gastgemeenschappen. Nederland zet specifiek in op bescherming, onderwijs en werkgelegenheid voor vluchtelingen en kwetsbare groepen in de gastlanden.

IOB doet onderzoek naar de Nederlandse steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Libanon, Jordanië en Irak.

Centrale vraag

Wat was de Nederlandse bijdrage aan het verbeteren van perspectieven van Syrische vluchtelingen en gastgemeenschappen in Libanon, Jordanië en Irak, en hoe kan deze bijdrage verbeterd worden?

Deelstudies

 1. IOB vindt het belangrijk om de stemmen van doelgroepen van het OidR beleid, zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen, een plaats te geven in het onderzoek. We werken daarom met een specialistisch team om online gesprekken te voeren met panels van respondenten in Irak, Jordanië en Libanon over de prioriteiten van vluchtelingen en gastgemeenschappen, aspecten van economische en sociale sociale participatie, en de resultaten van de steun van donoren.

 2. Een literatuurstudie wordt uitgevoerd om bestaande inzichten over de volgende onderwerpen, elk met een genderperspectief, te synthetiseren: 
 • Migratie naar derde landen en factoren die bijdragen aan het verminderen van stimulansen om door te migreren;
 • Sociale cohesie in situaties van langdurig gedwongen ontheemding, en succes factoren voor het verminderen van spanningen tussen gastgemeenschappen en vluchtelingen;
 • Economische impact van vluchtelingen op lokale gemeenschappen in Libanon, Jordanië en Irak.

Ontwikkeling toekomstig beleid

IOB doet onderzoek naar het Nederlandse Opvang in de regio-beleid in Libanon, Jordanië en Irak om lessen te trekken uit de respons op langdurig gedwongen ontheemding en om aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van toekomstig beleid en de uitvoering daarvan. IOB kijkt specifiek naar:

 • de relevantie van Nederlandse interventies vanuit het perspectief van de gestelde doelen, en het perspectief van de behoeften van vluchtelingen en gastgemeenschappen, met aandacht voor de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes;
 • de coherentie van het Opvang in de regio-beleid met bredere Nederlandse inzet in de regio, met interventies van andere donoren, en met het beleid van de gastlanden;
 • de effectiviteit van het beleid – hebben Nederlandse interventies bijgedragen aan het verbeteren van perspectieven van Syrische vluchtelingen en gastgemeenschappen?
 • de efficiëntie van de uitvoering.

Onderzoekers

Meike de Goede – contactpersoon
Johanneke de Hoogh
Bas Limonard
Charlotte van Eijk

Voortgang

 1. Rapport vastgesteld
 2. Opstellen beleidsreactie
 3. Rapport naar parlement