Lopend onderzoek – Opvang in de regio rond Syrië

Door de oorlog in Syrië zijn grote groepen mensen het land ontvlucht. Verreweg de meeste Syrische ontheemden verblijven in de buurlanden van Syrië. Programma’s voor opvang in de regio bieden steun aan ontheemden en gastgemeenschappen. Nederland zet specifiek in op bescherming, onderwijs en werkgelegenheid voor vluchtelingen en kwetsbare groepen in de gastlanden.

IOB doet onderzoek naar de Nederlandse steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Libanon, Jordanië en Irak.

Centrale vraag

Wat was de Nederlandse bijdrage aan het verbeteren van perspectieven voor Syrische vluchtelingen en gastgemeenschappen in Libanon, Jordanië en Irak, en hoe kan deze bijdrage verbeterd worden?

Deelstudies

 1. IOB vindt het belangrijk om de stemmen van zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen een plaats te geven in het onderzoek. We werken daarom met een specialistisch team om online gesprekken te voeren met respondentenpanels in Irak, Jordanië en Libanon. Daarbij wordt gekeken naar de prioriteiten van vluchtelingen en gastgemeenschappen, aspecten van economische en sociale participatie, en de resultaten van de steun van donoren.
 2. Er wordt een literatuurstudie uitgevoerd om bestaande inzichten over de volgende onderwerpen te synthetiseren:
 • migratie naar derde landen en factoren die bijdragen aan het verminderen van stimulansen om door te migreren;
 • sociale cohesie in situaties van langdurig gedwongen ontheemding, en succesfactoren voor het verminderen van spanningen tussen gastgemeenschappen en vluchtelingen;
 • economische impact van vluchtelingen op lokale gemeenschappen in Libanon, Jordanië en Irak.

Ontwikkeling toekomstig beleid

IOB doet onderzoek naar het Nederlandse beleid voor opvang in de regio in Libanon, Jordanië en Irak. Het doel is om lessen te trekken uit de beleidsrespons op langdurig gedwongen ontheemding. IOB wil aanbevelingen doen voor de ontwikkeling van toekomstig beleid en de uitvoering daarvan. Daarvoor wordt specifiek gekeken naar:

 • de relevantie van Nederlandse interventies in het licht van de gestelde doelen en de behoeften van vluchtelingen en gastgemeenschappen, met aandacht voor de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes;
 • de coherentie tussen het Nederlandse beleid voor opvang in de regio en de bredere Nederlandse inzet in de regio, de interventies van andere donoren, en het beleid van de gastlanden;
 • de effectiviteit van het beleid – of Nederlandse interventies hebben bijgedragen aan het verbeteren van perspectieven voor Syrische vluchtelingen en gastgemeenschappen;
 • en de efficiëntie van de uitvoering.

Onderzoekers

Bas Limonard - contactpersoon
Stephanie Bouman
Charlotte van Eijk

Voortgang

 1. Rapport vastgesteld
 2. Opstellen beleidsreactie
 3. Rapport naar parlement