Onderzoek – Humanitaire hulp

Nederland verleent hulp aan mensen die getroffen zijn door een humanitaire crisis. Dat gaat allereerst om financiële steun voor het werk van humanitaire organisaties. Nederland neemt daarnaast politieke en diplomatieke initiatieven om internationale noodhulp mogelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om het bevorderen van toegang voor hulpverleners in gebieden waar de humanitaire noden het hoogst zijn. Ook gaat het om specifieke inspanningen die zijn gericht op het verbeteren van het systeem van noodhulpverlening.

IOB onderzoekt de resultaten van het Nederlandse humanitaire beleid sinds 2015. Met dit onderzoek wil IOB een bijdrage leveren aan het voortdurend verbeteren van de humanitaire hulpverlening, met specifieke aandacht voor een doelgerichte en efficiënte inzet van mensen en financiële middelen. Dit onderzoek volgt op de beleidsdoorlichting Humanitaire hulp die in 2015 werd afgerond.

Deelstudies

Voornemen is om drie veldstudies te doen naar langdurige crises. Een van deze studies zal zich richten op de inzet van humanitaire hulp in vluchtelingensituaties met aandacht voor de relatie met hulp voor Opvang van vluchtelingen in de Regio. Het zal dan gaan om de regio Syrië. Het voornemen is om een tweede veldstudie te laten plaatsvinden in Zuid-Sudan en een derde veldstudie in Jemen.

Onderzoeker

Johanneke de Hoogh - contactpersoon
Meike de Goede

Voortgang

  1. Rapport vastgesteld
  2. Opstellen beleidsreactie
  3. Rapport naar parlement