Lopend onderzoek – Humanitaire hulp

Nederland verleent hulp aan mensen die getroffen zijn door een humanitaire crisis. Dat gaat allereerst om financiële steun voor het werk van humanitaire organisaties. Nederland neemt daarnaast politieke en diplomatieke initiatieven om internationale noodhulp mogelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om het bevorderen van toegang voor hulpverleners in gebieden waar de humanitaire noden het hoogst zijn. Ook gaat het om specifieke inspanningen die zijn gericht op het verbeteren van het systeem van noodhulpverlening.

IOB onderzoekt de resultaten van het Nederlandse humanitaire beleid sinds 2015. Met dit onderzoek wil IOB een bijdrage leveren aan het voortdurend verbeteren van de humanitaire hulpverlening, met specifieke aandacht voor een doelgerichte en efficiënte inzet van mensen en financiële middelen. Dit onderzoek volgt op de beleidsdoorlichting Humanitaire hulp die in 2015 werd afgerond.

Deelstudies

De brede evaluatie zal worden gevoed door een aantal deelstudies. Gestart wordt met literatuurstudies om de al bestaande kennis op belangrijke thema’s als lokalisatie en innovatie van humanitaire hulp goed in kaart te brengen. Daarna zullen de effectiviteit van het Nederlandse beleid, de Nederlandse partners en financieringsrelaties worden onderzocht. Als de situatie het toelaat zal veldonderzoek worden gedaan naar de humanitaire crises in Syrië, Yemen en Zuid-Soedan. Dit zijn de plekken die veel aandacht vragen van de humanitaire diplomatie en waar een groot deel van het humanitaire budget werd uitgegeven. IOB doet gelijktijdig onderzoek naar Opvang van vluchtelingen in de Regio Syrie.

Onderzoekers

Johanneke de Hoogh - contactpersoon
Bas Limonard
Herma Majoor  

Voortgang

  1. Rapport vastgesteld
  2. Opstellen beleidsreactie
  3. Rapport naar parlement